Mount Olympus summit. The "Throne of Zeus" 2.919m
COVER STORY

Yunan mitolojisine yaşam veren 12 turistik mekan

Mount Olympus summit. The "Throne of Zeus" 2.919m
READING TIME
Bir dilim karpuz yiyene kadar

Yunan mitolojisinin en büyük hikayelerinden bazılarını bilincinizde ve bedeninizde hissederek yeniden yaşayın.

Athena’nın zeytin ağacı, Hera’nın kıskançlığı, Zeus’un hırsları, Theseus’un cesareti, Achilles’un insanüstü güçleri ve Yeraltı Dünyası’na akan nehir. Mitoloji öyküleri tamamen Yunanistan’daki mekanlarla ilişkilendirilir, hayal dünyasında bir yolculuğa çıkar ve gezinize ilham vermeye devam eder. Akropolis’ten başlayarak Olympos Dağı’na antik dönemlerin büyülü dünyasına yolculuk gerçekleştirmeye hazırlanın.

Atina – Athena ve Poseidon arasındaki mücadele

Atina gibi çok az şehir Athena gibi ilahi bir figürle yakın bağlara sahiptir. Poseidon ile mücadelesi sonrası şehrin egemenliğini ele geçiren tanrıçanın isteği üzerine Atina ismi verildi. Kimin armağanı kabul edilirse, büyük ve şöhretli bir onura sahip olacaktı. 

Poseidon üç mızrağıyla Akropolis kayalarına çarparak kaynağı bitmez tükenmez suların fışkırdığı bir kuyu açmış oldu.  Ama deniz tanrısı olduğu için kaynaktan gelen sular tuzlu ve içilmiyordu. 

Diğer yandan Athena, şehir sakinleri tarafından oldukça değerli sayılan, hoş kokulara sahip bir zeyin ağacı üretti (bazı kaynaklar Atina’nın ilk kralı Cecrops’u göstermektedir). Bu yüzden Yunanistan’ın başkenti Poseidonia değil çağlar boyunca Atina olarak bilinmiştir. 

The academy of Athens

Sounion – Kral Aegeus, Aegean, ve Theseus’un trajik dönüşü

Athena, Atina’nın koruyucusu olarak savaşı kazanmış olabilir ama Poseidon, Sounion Burnu’nda Atinalılar tarafından onuruna inşa edilen muhteşem bir tapınak ile yenilgisini sağlam biçimde telafi etmiş oldu. Söylenildiği üzere Kral Aegeus doğu Attika’da denize hakim bir tepede, kaya çıkıntılarına günlük olarak ziyaret gerçekleştirir ve Minotaur ile ölümüne savaşmak için Girit’e giden oğlu Theseus’un dönüşünü beklemek üzere uzun süre ufuklara bakarmış. Eğer başarılı olursa oğlundan beyaz yelkenleri çekmesini istemişti. 
Theseus yelkenleri değiştirmeyi unuttuğu için kara yelkenli geminin yaklaşmakta olduğunu gören Aegeus kayalıklardan kendisini aşağı bırakarak intihar etti. O günden sonra Atina kralının yaşamını yitirmesine neden olan bu deniz Aegean olarak bilinecekti.

BOOK NOW

Ithaca – Odysseus’un eve dönüşü

Yolculuk olduğu kadar varış noktasıyla da ilgili değil

Hiçbir hikaye on yıl süren Truva Savaşından sonra Ithaca’ya dönen Odysseus’un yolculuğundan daha epik olamaz. Homeros’un ünlü Odyssea eserinde bahsedildiği gibi cesareti ve kurnazlığı sayesinde insanların adakları dahil her şeyin sahibi olmayı başardı. Cicones’e karşı savaşarak, öfkeli deniz tanrısı Poseidon’un oğlu tek gözlü Cyclops Polyphemus’u Lotus oburlarından (yiyicilerinden) kurtardı. Odysseus her meydan okumadan üstünlük sağlayarak çıktı. Aeolus (rüzgarların koruyucusu) adasında kendisine rüzgarların bulunduğu bir çuval hediye edildi ve orada bulunan adamlarından birisi merakına yenilip çuvalı açtığında kendisine verilen görevi de tamamlamış oldu. Ortaya çıkan fırtına, Odysseus'u başka bir maceralara sürükledi ... insan yiyen dev Laestrygonian'ların saldırısndan kurtuldu, büyücü Circe'nin aşk pençelerinden kaçtı, Hades'in Yeraltı Dünyasına indi, diğer birkaç zorlu sınavın yanı sıra altı başlı canavar Scylla ve şiddetli girdap Charybdis arasında gezinip durdu. 

Ayrıca, günümüzdeki Ithaca'nın aslında Homeros'un Ithakası olduğuna dair bazı şüpheler olduğunu da belirtmekte fayda var. Antik kaynaklara ve arkeolojik buluntulara göre, komşu İyonya Adası Kefalonia veya Lefkada  olabilir. Ancak bu pek önemli görünmüyor çünkü Odysseus’un hikayesi seyahatte, seyahatin varış noktası kadar önemli olmadığını kusursuz bir biçimde hatırlatıyor. 

The lovely settlement of Frikes, with a sense of luxury

Pelion – Sentorlar dağı

Truva Savaşı'nın başlamasına yol açan olaylar zinciri

Pelion Dağı’nın sık ormanlarında, belden yukarısı insan gövdeli ama bir at bacakları ve toynaklarına sahip, antik dünyanın Sentorları yaşıyordu. Sadece olağanüstü fiziksel güçleriyle değil, bilgelikleriyle de ünlüydüler. Chiron, en bilge ve adaletlisi olarak kabul edildi. Kahramanlardan birisi Chiron'dan - Herkül, Theseus, Jason, Odysseus ve Aşil'den ve bölgeye adını veren babası Peleus'tan öğrenmesi için Pelion’un yapraklı yamaçlarına gönderildi.

Gerçekten de çekişme ve anlaşmazlık tanrıçası Eris dışında, tüm tanrıların davet edildiği, Peleus ve Thetis'in görkemli düğününü düzenleyen kişi Chiron'du. Öfkeli Eris düğüne girdi ve davetlilerin arasına üzerinde “en güzele” yazan altın bir elma koydu. Hera, Athena ve Afrodit arasında devam eden çekişme, Truva Savaşı'nın başlamasına yol açan olaylar zincirini başlattı. 

Pelion'da Sentorların yolunu takip edin

Knossos – Theseus ve Minotaur

Minos uygarlığının Girit'teki en büyük sarayının bulunduğu yer Knossos, Kral Minos tarafından karısı Pasiphae ile beyaz bir boğa arasındaki aşk ilişkisinin kana susamış yavrularını tutmak için yaratılan efsanevi labirentle silinmez bir şekilde bağlantılıdır. Bir insan vücudu ve boğa başı olan Minotaur, Minos'un Delphi Kahini'ne danışması ve her dokuz yılda bir Atinalıların hastalıklarına ceza olarak Atinalı yedi genç ve yedi bakireyi beslemesinin ardından Minoslulara karşı savaşın kaderini belirleyen labirentte kaldı.

Atinalı kahraman Theseus'un yedi kişiden biri olarak Minotaur'u yenmesine kadar süreç bu şekilde ilerledi. Girit’e vardığında Theseus'a aşık olan Kral Minos'un kızı Ariadne ona yardım etti. Onu Atina'ya götüreceğine ve onunla evleneceğine söz verdikten sonra, labirent içindeki rotasını işaretlemesi için ona bir iplik yumağı verdi. Minotaur'u usulüne uygun olarak bulup öldürdü ve merdivenlerini labirentin girişine başarıyla geri çekti.

BOOK NOW

Naxos – Dionysus’un aşık olduğu yer

Söylenildiğine göre Naxos. (Naksos) adasında büyüdü. Ada başlangıçta Dias (Yunanca Zeus) olarak adlandırılıyordu ve en yüksek dağı Zeus (veya yerel yerleşimciler için Zas) olarak biliniyordu. Ancak Kiklad adasıyla ilgili en ünlü efsane, şarap tanrısı Dionysos ile ilgilidir. Girit'te Minotaur'u öldürdükten sonra Atina'ya dönüş yolculuğunda Theseus, Naxos'ta kısa bir mola verdi. Evlenme sözü vermesine rağmen Ariadne'yi orada bıraktı.

Yolculuktan ve yaşadığı ayrılık acısı nedeniyle yorgun düşen Ariadne, Dionysus'un ona rastladığı ve anında aşık olduğu sahilde uykuya daldı. Dionysus, onunla evlendikten sonra Ariadne'yi, Zeus'un onu ölümsüzleştirdiği bir Baküs tören alayında Olympos Dağı'na götürdü. Efsanenin bir diğer versiyonuna göre de Theseus, Ariadne'yi bugün Naxos limanının kıyısına bağlanan ve  Portara’nın (tamamlanmamış Apollon Tapınağı'nın anıtsal girişi) hala ayakta olduğu adacıkta bıraktı.

Dion ve Olympos Dağı – Tanrıların arka bahçesi

Dion kutsal alanı Olympos Dağı’nın yeşil eteklerinde kurulmuş ve adından da anlaşılacağı gibi Zeus'a ithaf edilmiştir. Dağ evlerinin gölgesinde tanrılara ilahi adaklar sunmak üzere büyük bir sunak dikildi. Dion, zamanla Makedonların ruhani ve dini merkezi, haline gelirken, tanrıların kralı ve kızları dokuz Muses onuruna düzenlenen önemli tiyatro, müzik ve spor yarışmalarına ev sahipliği de yaptı. Nitekim, Dion’un en unutulmaz oyunlarından birini sahnelemesinden ve Zeus'a kurban verdikten sonra, Büyük İskender’in efsanevi Pers İmparatorluğu’nu fetih seferberliğini başlattığı yer de burasıdır.

BOOK NOW

The Archaeological Park of Dion

Elefsina – Persephone'nin Kaçırılması

 Yeraltı Tanrısı genç Persephone'ye aşık olup

Elefsis (Attika'nın batısında, günümüzde Elefsina) antik Yunanistan'daki en önemli kutsal alanlarından birisiydi. Her yıl sır tutma yeminlerine gelen katılımcılar için başlangıç törenlerinin organize edildiği, Elefsis (Elefsina) Gizemleri'nin gerçekleştiği yerdir. Ritüel hakkında çok az bilinen gerçeklerden birisi de Persephone'nin Hades tarafından Yeraltı Dünyasına kaçırılması ve sonunda tarım tanrıçası olan annesi Demeter'e dönüş mitini içerir. Efsaneye göre, Yeraltı Tanrısı genç Persephone'ye aşık olup arabasında yeryüzündeki bir boşluktan göründü ve onu kaçırdı. Teselli edilemez olan Demeter, kızının dönmesine kadar dünyanın meyve vermesine izin vermedi. 

Zeus'un müdahalesinden sonra, Persephone yılı Hades ile annesi arasında böldü. Böylece doğanın sonbahar ve kış aylarında hastalanarak donmak, ilkbahar ve yaz aylarında yeniden doğup yeşile dönmesi kararı alındı. Döngü, doğanın sürekli bozulmasını, yeniden doğuşunu ve dolayısıyla yaşamın kendisini sembolize eder.

Acheron – Yeraltı Dünyasına giden nehir

sahip olmayan birinden hiçbir şey alamazsın

Epirus'taki Acherousia Gölü ve Acheron Nehri, bugün Yunanistan'ın en güzel ve sakinlik dolu doğal manzaralar idoğal manzaralar arasındadır. Eski zamanlarda Yeraltı Dünyası'nın Kapılarının bulunduğu yerin burası olduğuna inanılıyordu. Yeni ölenlerin ruhlarını nehrin karşısına ve Hades krallığına taşımak Charon'un göreviydi.

Ulaşım maliyeti bir madeni paraydı. Sadece bir ruh, beş parasız Menippus, Charon'u, “sahip olmayan birisinden hiçbir şey alamazsın” diyerek, ödemesiz almaya ikna ettiği söylenir. Hades yaşamak için kesinlikle sınırların dışında kalmıştı. Aralarında Herkül, Theseus ve Orpheus'un da bulunduğu bazı cesur karakterler Charon'la geçiş yaptı.

Delphi – Apollo ve Python 

antik dünyanın en önemli yerlerinden birisi haline geldiKikladlar

Delphi uluslararası sembolik tarihi bir miras olmadan önce, civarda yaşayan korkunç ejderha-yılan Python'dan dolayı Pytho olarak biliniyordu. Tanrıların kralıyla evlenmeden önce Zeus'a hamile kalan tanrıça Leto'ya kıskançlık duyan Hera, Python'u Apollo ve Artemis'i doğurmasın diye Leto'yu, uzaklaştırması için gönderdi. Apollo büyüdüğünde, ejderhanın yaşadığı bölgede ilahi kanunla cinayet yasaklanmış olmasına rağmen, zehirli oklarıyla Python'u öldürdü. Apollon, Zeus tarafından efsanevi Uzak Kuzey Ülkesine sürüldü.

Döndüğünde Python'da kendi tapınağını ve kehanetini kurdu. Öldürülen ejderhanın anısına, kutsal alanın baş rahibesine Pythia adı verildi. Delphi Apollon Tapınağı, Apollon'un bulunduğu aylar boyunca, yılda dokuz kez kehanetler sunulan, antik dünyanın en önemli yerlerinden birisi haline geldi. 

Delos – Leto ve Kikladlar’ın kökenleri

Zeus tarafından sürgün edilen Leto, toprağa dokunması yasak biçimde, doğum yapacak bir yer aramak için dolaştı. Sonunda Delos’a sığındı. Orada sorunsuz bir şekilde Artemis'i doğurdu, ancak Apollo’da doğum sancısı dokuz gün ve gece sürdü. Her zaman kıskanç olan Hera'nın doğum tanrıçası Eileithyia'yı kaçırdığı ve ikiz kardeşinin doğumuna yardım eden kişinin Artemis olduğu söylenir.

Apollon, diğer tanrıçaların (bir tanrının doğumuna tanıklık etmek için gönderilen) huzurunda, bir palmiye ağacının altında doğdu ve sonsuza dek Delos adasını (o zaman Asterios olarak adlandırılıyordu) güneş tanrısı ve Muses'in lideri ile ilişkilendirdi. Zenginlikler beklendiği gibi takip edildi ve antik Delians, şerefine geniş bir sığınak oluşturarak Apollon'a minnettarlığını gösterdi. Delos'un sürekliliği sayesinde, burayı çevreleyen adaları Kikladlar

Apollo'nun doğum yerini Delos'ta keşfedin 

Nemea – Herkül ve Nemean Aslanı

Herkül'ün işlerinden ilki ve en iyi bilineni, Nemea'yı terörize eden bir aslanı öldürmekti. Ölümlü silahların işlemediği aslanın derisi altındı ve pençeleri en güçlü zırhı bile yırtabilirdi. Herkül, Nemea'da oğlunu aslana kaptıran çoban Molorchos'un kulübesinde karşılandı. Konuğunun doğaüstü güçlerini tanıyan Molorchos, Herkül'e saygı gösteren ilk kişiydi. Herkül, aslanı the Nemean kırsalında, izledikten sonra, iki girişi olduğunu belirttiği inini buldu. Birini kayalarla kapattı ve diğerinden içeri girerek aslanı şaşırttı ve sopayla dövdü. Mücadelede aslan Herkül'ün parmaklarından birini kesti. Hiçbir silahın canavarı yenemeyeceğini anlayınca onu çıplak elleriyle boğdu. 

Başarısını kanıtlamak ve kendini saldırılardan korumak için Herkül aslanın altın postunu giydi. Miken kralı Eurystheus Herkül'ü başlangıçta onu aslan zannetti ve saklandı. Aslana gelince, tanrılar ondan kalanları göğe yükselterek Aslan takımyıldızını oluşturdular.

Ruins of Ancient Corinth
Discover Greek Culture
Discover Greek Culture
Hands-on Cultural Experiences in Greece

Discover Greek Culture (DGC) is an inbound tour operator that provides travelers with hands-on Cultural Tourism Experiences in Greece. Founded in 2013 by trained cultural experts, DGC promotes Greek culture by showcasing the history, archaeology, art and gastronomy that set Greece apart from the rest. DGC’s unique tours weave together the very best of the Hellenic experience for discerning travelers looking to immerse themselves in Greek culture.

Daha fazla oku

Seyahatinizi rezerve edin

Tüm tatil planlama ihtiyaçlarınız tek bir yerde, doğrudan rezervasyon yapmanızı ve resmi çevrimiçi fiyatlardan yararlanmanızı sağlar.