Roman Collection of the Heraklion Archaeological Museum, Crete
EXPERIENCE

Kandiye Arkeolojik Müzesi

Neolitik zamanlardan sıra dışı Minoslular ve ötesine kadar Girit’in hikayesini anlatan Kandiye Arkeoloji Müzesi 5,500 yıllık tarihi hayata geçiriyor.
Süre
2 - 3 saat
Mevsime göre
Bütün yıl