Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

 H παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας αναρτήθηκε στις 19.05.2020.

Kαλωσήρθατε στο discovergreece.com, έναν διαδικτυακό τόπο, ο οποίος ανήκει και τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MARKETING GREECE A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου, αριθμός 20, ΤΚ 106 71), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 125083101000, Α.Φ.Μ. 800486464εμείς», «εμάς», «μας», «MARKETING GREECE»].

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου [εφεξής ο «Ιστότοπος»]  υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας & Πολιτική για Ιχνηλάτες, π.χ. Cookies («Πολιτική Ιδιωτικότητας»). Η Πολιτική Ιδιωτικότητας έχει επικαιροποιηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΓΚΠΔ, GDPR] και το Νόμο 4624/2019.

Μέσω της χρήσης του Ιστότοπου δηλώνετε, άνευ όρων, ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους Όρους Χρήσης ή/και στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του.

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, από καιρού εις καιρόν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σας καλούμε να εξετάζετε τακτικά την Πολιτική Ιδιωτικότητας, καθώς η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς συνεπάγεται και δηλώνει ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές. 

Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Iστότοπο.

Η MARKETING GREECE δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας περιγράφει πώς η MARKETING GREECE, ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς, τους χρήστες του Ιστότοπου, και με ποιο τρόπο ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες αναγνώρισης.

 

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας εξηγεί:

1. Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2

2. Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, με ποιον τρόπο τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε. 3

Δεδομένα που συλλέγουμε απ’ ευθείας από εσάς. 3

Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης (tracking technologies) 4

Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη. 4

Ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα. 4

3. Ποια δεδομένα σας κοινοποιούμε σε τρίτους. 5

Πάροχοι Υπηρεσιών. 5

Άλλοι αποδέκτες. 5

Διαβιβάσεις των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5

4. Πώς χρησιμοποιούμε cookies και άλλους ιχνηλάτες (trackers) 6

Είδη ιχνηλατών. 7

Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις των ιχνηλατών; 10

5. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία. 11

6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας. 11

7. Πως φροντίζουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας. 12

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας. 12

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή. 13