Όροι χρήσης

Discovergreece.com

1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

1.1 Σκοπός της Marketing Greece μέσα από τον διαδικτυακό τόπο «discovergreece.com» είναι η προβολή και η ανάπτυξη του ελληνικού ταξιδιωτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, επ’ ωφελεία των ταξιδιωτών και του συνόλου των παραγόντων της ταξιδιωτικής αγοράς. Το «discovergreece.com» αντικατοπτρίζει διαδικτυακά τη ταξιδιωτική αγορά και επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό μέσω των παρεχόμενων από το «discovergreece.com» υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Λειτουργώντας ως πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το ταξίδι, το «discovergreece.com» θα ενημερώνει τους ταξιδιώτες, προβάλλοντας τους ξενοδόχους και τις επιχειρήσεις παροχής καταλύματος και διαμονής, τους τουριστικούς πράκτορες, τις επιχειρήσεις μεταφορών, τους ξεναγούς, τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, τους Έλληνες σχεδιαστές, τις ελληνικές επιχειρήσεις που παρέχουν άλλες υπηρεσίες και προϊόντα σε έναν ταξιδιώτη και ευελπιστεί να γίνει μία πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ταξιδιώτες θα ανακαλύπτουν ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ελλάδα. 

Ευελπιστούμε να μεταμορφώσουμε το ταξίδι σας σε εμπειρία ζωής. 

1.2 Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.discovergreece.com (εφεξής ο «Ιστότοπος»), ο οποίος ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MARKETING GREECE A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου, αριθμός 20, ΤΚ 106 71), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 125083101000, Α.Φ.Μ. 800486464 (εφεξής η «Marketing Greece»), οι τυχόν ειδικότεροι όροι χρήσης που ισχύουν για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία του Ιστότοπου (μεταξύ της Marketing Greece και των Παρόχων Υπηρεσιών, όπως ορίζονται παρακάτω ή ανάμεσα σε εσάς τον χρήστη και την Μarketing Greece), η Πολιτική Ιδιωτικότητας και η Πολιτική για Ιχνηλάτες (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), όπως θα τροποποιούνται και ισχύουν από καιρού εις καιρόν, αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο σε εσάς τον χρήστη τον Ιστότοπο, ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη στον Ιστότοπο και διέπουν την πλοήγηση, τη χρήση και την έννομη σχέση σας με την Marketing Greece και τις υπηρεσίες προβολής που αυτή παρέχει μέσω του Ιστότοπου. Οι Όροι Χρήσης αναφέρονται και ισχύουν για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου σε εσάς τον χρήστη, καθώς και στο σύνολο των υπηρεσιών που τυχόν προστεθούν στο μέλλον και θα παρέχονται μέσω του Ιστότοπου.  Πριν συνεχίσετε την πλοήγηση στον Ιστότοπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στη Marketing Greece και εσάς. 

Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχει, εσείς, ο χρήστης του Ιστότοπου, ανεπιφύλακτα δηλώνετε και διαβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης και το κατανοείτε. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή/και με το σύνολο των Όρων Χρήσης θα πρέπει να σταματήσετε την πλοήγηση στον Ιστότοπο και να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

Η Μarketing Greece δικαιούται να απαγορεύει τη χρήση του Ιστότοπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών του σε περίπτωση μη τήρησης από τον χρήστη των Όρων Χρήσης του Ιστότοπου και της κείμενης νομοθεσίας.

1.3 Ο Ιστότοπος είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα της Marketing Greece, μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων/υπηρεσιών και παρέχεται πρόσβαση σε προϊόντα/υπηρεσίες τρίτων (είτε στο περιβάλλον του Ιστότοπου από πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους, είτε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, στο περιεχόμενο των οποίων πληροφοριών και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν δικαιούται να παρέμβει η Marketing Greece και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για αυτό). Ειδικότερα, μέσω του Ιστότοπου παρέχονται αφενός υπηρεσίες τρίτων προς εσάς τους χρήστες και αφετέρου υπηρεσίες προβολής των επιχειρήσεων των τρίτων (εφεξής οι τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες που κατά κύριο λόγο είναι υπηρεσίες εστίασης, διαμονής, ξεναγήσεων, μεταφορών, ψυχαγωγίας ή όποια άλλη υπηρεσία εφεξής προστεθεί ή στους οποίους παρέχονται από τον Ιστότοπο υπηρεσίες προβολής τους μέσω του Ιστότοπου και οι οποίοι συνδέονται με την Μarketing Greece με συμβατική σχέση θα αποκαλούνται χάριν συντομίας οι «Πάροχοι Υπηρεσιών»). Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αναφορά σε παρεχόμενες από τον Ιστότοπο ή/και την Marketing Greece υπηρεσίες θα σημαίνει υπηρεσίες που παρέχονται προς εσάς από τους Παρόχους Υπηρεσιών, αφού η Marketing Greece δεν παρέχει προς εσάς υπηρεσίες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά και ρητά ανά τμήμα ή λειτουργία του Ιστότοπου.  

Μέσω λοιπόν του Ιστότοπου οι Πάροχοι Υπηρεσιών  μπορούν να διαφημίσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να πωλούν τα προϊόντα τους, ενώ εσείς, ως χρήστες μπορείτε να ανακαλύψετε προορισμούς στην Ελλάδα, να οργανώσετε το ταξίδι σας, ενδεικτικά, να προβείτε σε παραγγελία/κράτηση/αγορά/πληρωμή εισιτηρίων για μεταφορά (αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών, αστικών-υπεραστικών) ή/και ψυχαγωγία (εισιτήρια για θεάματα, εισόδους σε μουσεία και ξεναγήσεις), δωματίων για διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλύματα, και εν γένει κάθε είδους προϊόντος που θα παρέχεται κάθε φορά από τους Παρόχους Υπηρεσιών (και όχι από την Marketing Greece, εκτός αν ρητά δηλώνεται μέσω των Όρων) μέσω του Ιστότοπου.

1.4 Εκτός εάν ρητά αναφέρεται και δηλώνεται ανά υπηρεσία στους παρόντες Όρους Χρήσης, η Marketing Greece δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες παραγγελίας ή κράτησης ή αγοράς ή πληρωμής εισιτηρίων μεταφοράς (αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών, αστικών-υπεραστικών) ή/και ψυχαγωγίας (εισιτήρια για θεάματα, εισόδους σε μουσεία και ξεναγήσεις) ή/και δωματίων για διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλύματα, και εν γένει δεν παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία και δεν πωλεί οποιοδήποτε προϊόν προς εσάς. Όταν προβαίνετε σε οποιαδήποτε παραγγελία/κράτηση/αγορά/πληρωμή εισιτηρίων (αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών, αστικών-υπεραστικών), δωματίων για διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλύματα, εισιτηρίων για θεάματα, εισόδους σε μουσεία και ξεναγήσεις, αγορά προϊόντων και εν γένει σε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Ιστότοπου προβαίνετε στη σύναψη σύμβασης απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, λόγω δηλαδή της μη ύπαρξης συμβατικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της Marketing Greece, οι χρεώσεις γίνονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Γι’ αυτό σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά και να αποθηκεύετε/εκτυπώνετε τους όρους χρήσης του ιστότοπου του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών για τη διασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας. Oι προαναφερόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης παρέχονται από την Marketing Greece σε εσάς τον χρήστη δωρεάν. Δεν σας χρεώνουμε οποιοδήποτε ποσό για τις υπηρεσίες πληροφόρησης που σας παρέχουμε μέσω του Ιστότοπου για το ελληνικό ταξιδιωτικό προϊόν. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών που προβάλλουν τις υπηρεσίες μέσω του Ιστότοπου έχουν συμβατική σχέση με την Marketing Greece και απ’ αυτούς η Marketing Greece λαμβάνει συνδρομή για την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών τους, προκειμένου να παρέχει προς εσάς δωρεάν τις υπηρεσίες πληροφόρησης για το ελληνικό ταξιδιωτικό προϊόν.

1.5 Το σύνολο των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στον Ιστότοπο παρέχονται απευθείας από τους Παρόχους Υπηρεσιών. Η Marketing Greece δεν ελέγχει τις εν λόγω πληροφορίες. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών, όπως είναι ενδεικτικά οι τιμές, χρεώσεις και αμοιβές για την παροχή προς εσάς της υπηρεσίας τους, η διαθεσιμότητας, η πολιτική ακυρώσεων των κρατήσεων και εν γένει το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων επί των οποίων παρέχουν προς εσάς την υπηρεσία τους. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν ελέγχονται από την Marketing Greece, αφού οι Πάροχοι Υπηρεσιών, μέσω extranet δημοσιοποιούν οι ίδιοι τις πληροφορίες αυτές στον Ιστότοπο. Η Marketing Greece σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ή/και επιβεβαιώνει για την ορθότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών των Παρόχων Υπηρεσιών, ούτε ευθύνεται προς εσάς, τον χρήστη, για  οποιονδήποτε λόγο που άπτεται στη συμβατική σχέση μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών και εσάς (όπως ενδεικτικά για μη ορθή αναγραφή πληροφορίας στον Ιστότοπο, λανθασμένες πληροφορίες στον Ιστότοπο, μη διαθεσιμότητα και εν γένει μη παροχή της υπηρεσίας, ακύρωση της υπηρεσίας κα). Εκτός εάν ρητά αναφέρεται, ο Ιστότοπος δεν συνιστά άμεσα ή έμμεσα έγκριση ή σύσταση ή υπόδειξη προς εσάς οποιουδήποτε Παρόχου Υπηρεσίας ή των υπηρεσιών/προϊόντων του. 

1.6 O Ιστότοπος παρέχει πρόσβαση σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους διαχειρίζονται και για τους οποίους (και το περιεχόμενό τους) υπέχουν ευθύνη οι εταιρείες/επιχειρήσεις, στις οποίες ανήκουν, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικτυακοί τόποι των Παρόχων Υπηρεσιών. Στο περιεχόμενο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων η Marketing Greece δεν δικαιούται να παρέμβει και δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους, ούτε για την ορθότητα, αλήθεια, ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς. Η Marketing Greece δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες φιλοξενίας, διαμονής, μεταφοράς, εστίασης, ξενάγησης, εκδρομής, ενοικίασης ούτε πωλεί σχετικά προϊόντα, αφού η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και η πώληση των σχετικών προϊόντων (π.χ. εισιτηρίων για αεροπορικές ή ακτοπλοϊκές ή σιδηροδρομικές μεταφορές, εισιτηρίων θεαμάτων, οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία κτλ) παρέχονται και συνάπτονται με εσάς (τον χρήστη) και τον Πάροχο Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου η Marketing Greece δεν υπέχει οποιαδήποτε συμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη σε περίπτωση μη εκπλήρωσης, πλημμελούς εκπλήρωσης και εν γένει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων Παρόχων Υπηρεσιών, αφού οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρέχονται από αυτήν και τα εν λόγω προϊόντα δεν πωλούνται από αυτήν.

Σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν προβαίνετε σε συναλλαγές για υπηρεσίες που παρέχουν και προϊόντα που πωλούν οι Πάροχοι Υπηρεσιών, αφού οι εν λόγω συναλλαγές διέπονται από όρους που ενδεχομένως να έχουν περιορισμό ή αποποίηση ευθύνης και οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούν την αποδοχή ή/και τη συγκατάθεσή σας ή/και τη συναίνεσή σας.

1.7 Οι Όροι Χρήσης καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχει η Marketing Greece μέσω του Ιστότοπου ενδέχεται να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό με οποιαδήποτε συχνότητα χωρίς ειδικότερη ειδοποίηση, ενώ από τη δημοσίευση των εκάστοτε τροποποιήσεων στον Ιστότοπο αρχίζει η ισχύς τους και καθίστανται αυτοί δεσμευτικοί. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των Όρων Χρήσης, αφού οι Όροι Χρήσης θα διέπουν τη μεταξύ μας σχέση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης. Η χρήση από εσάς του Ιστότοπου θα θεωρείται ως συγκατάθεσή σας στους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. 

1.8 Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ιστότοπου και των Όρων Χρήσης, μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: [email protected], ενώ επίσης μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, Ελλάδα ή καλέστε μας σε αυτόν: 210 3649080

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

2.1 Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ο χρήστης τον Ιστότοπο για να βλάψει τρίτους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, ενδεικτικά αναφερομένων των δικαιωμάτων τους περί προστασίας βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης απαγορεύεται να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσει μη εξουσιοδοτημένα μέσα με σκοπό να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, ή να παρέμβει στη λειτουργία του με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες web μέσω του Ιστοτόπου, τεκμαίρεται αμάχητα η ανεπιφύλακτη αποδοχή ότι η Μarketing Greece δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και γενικότερα για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές.

2.2 Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη υποστεί ο Ιστότοπος, καθώς και τρίτοι, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, τη μορφή και την ονομασία αυτής, ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, της παραβίασης οποιουδήποτε όρου των παρόντων από τον χρήστη.

2.3 Η χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού προϋποθέτει ότι εσείς, ο χρήστης, έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικία, έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί σε περίπτωση που προβαίνετε στη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου από τους τρίτους για τους οποίους ενεργείτε.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (βιομηχανικής και πνευματικής), αύλων αγαθών μη κατατεθειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, δομής και το «look & feel», αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της Marketing Greece ή/και τρίτων συνεργατών της και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί και να παρουσιαστεί στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν έχετε εκ των προτέρων εγγράφως την συναίνεση της Marketing Greece ή του τρίτου, δικαιούχου ή αδειούχου των δικαιωμάτων. 

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεσθε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου που περιέχεται στον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της Marketing Greece για άσκηση των σχετικών αξιώσεων κατά του παραβιάζοντα τον εν λόγω όρο χρήστη καθ’ οιονδήποτε τρόπο.  

4. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.1 Στους Όρους Χρήσης τίθεται το πλήρες περιεχόμενο των υποχρεώσεων και της ευθύνης της Marketing Greece αναφορικά με τις υπηρεσίες προβολής που παρέχει μέσω του Ιστότοπου, εκτός αν διαφορετικά συμφωνείται σε τυχόν ειδικότερους όρους. Tο περιεχόμενο και οι υπηρεσίες προβολής του Ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη από την Μarketing Greece με οποιοδήποτε τρόπο. 

4.2 Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της Marketing Greece, η Marketing Greece δεν εγγυάται, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) εκτός των ρητώς οριζομένων στους Όρους Χρήσης και για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε στον χρήστη από τη χρήση του Ιστότοπου ή/και από τις παρεχόμενες από τους Παρόχους Υπηρεσιών υπηρεσίες (όπως ενδεικτικά δεν φέρει ευθύνη για την καταλληλότητα, διαθεσιμότητα, επάρκεια, ασφάλεια των προϊόντων/υπηρεσιών των Παρόχων Υπηρεσιών). 

Η Marketing Greece υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας - στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο - δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του Ιστότοπου ή οποιοσδήποτε τρίτος (περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής και αιτίας): 

(α)    από την χρήση/παροχή των υπηρεσιών και των περιεχομένων του Ιστότοπου (π.χ. μη ολοκλήρωση κράτησης, σχόλια και περιεχόμενο που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο από τρίτους χρήστες, ανακριβείς πληροφορίες από τους Παρόχους Υπηρεσιών), στην οποία χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των  Όρων Χρήσης, ή/και 

(β)    συνεπεία των ενεργειών οποιουδήποτε χρήστη του Ιστότοπου κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, των ενδεχόμενων ειδικότερων συμφωνηθέντων όρων μεταξύ της Marketing Greece και του χρήστη και της κείμενης νομοθεσίας,

(γ)    λόγω ανωτέρας βίας και συμβάντων εκτός της σφαίρας επιρροής της Marketing Greece, όπως τυχόν μη διαθεσιμότητα ή σφαλμάτων του Ιστότοπου και των περιεχομένων και υπηρεσιών αυτού (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη τεχνολογικού εξοπλισμού, βλάβη τηλεπικοινωνιών) ή άλλους τεχνικούς λόγους ή σε λόγους που να σχετίζονται με την τεχνική συντήρηση του Ιστότοπου,

(δ)    λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων παρόχων ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Υπηρεσιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έλλειψη αδειοδότησής τους, μη εφαρμογή κανόνων ασφαλείας, bugs, ιών λογισμικού, δολιοφθοράς, τροποποίησης του Ιστότοπου χωρίς τη συναίνεση της Marketing Greece κα),

(ε)    λόγω πληροφοριών και υλικού που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο και παρέχεται από τρίτους συνεργάτες της Marketing Greece ή είναι παραχωρηθέν στην Marketing Greece δυνάμει σχετικής αδείας ή έχει συλλεγεί από τρίτες πηγές (συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Υπηρεσιών), τις οποίες δεν ελέγχει η Marketing Greece,

(στ)  λόγω σχολίων ή/και άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από οποιονδήποτε τρίτο ή χρήστη στον Ιστότοπο. 

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούν μέσω ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και για τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω συναλλαγών.

Με την επιφύλαξη τυχόν κανόνων αναγκαστικού δικαίου της κείμενης νομοθεσίας, η ευθύνη προς αποζημίωση της Marketing Greece έναντι του χρήστη ή τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης της αδικοπραξίας) αποκλείεται. 

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την Marketing Greece από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση, ζημία και δαπάνη σε περίπτωση παράβασης από εσάς των Όρων Χρήσης και που εξαιτίας της εν λόγω παράβασης προκλήθηκαν τα προαναφερόμενα στην Marketing Greece.

4.3 Ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσίας υπέχει την αποκλειστική ευθύνη προς εσάς αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτόν προς εσάς τον χρήστη, μέσω του Ιστότοπου, υπηρεσίες, αφού, η Marketing Greece δεν αποτελεί πωλητή ή μεταπωλητή υπηρεσίας ή προϊόντος του Παρόχου Υπηρεσιών. Για οποιοδήποτε παράπονο ή αξίωση έναντι του Παρόχου Υπηρεσίας θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στον Πάροχο Υπηρεσίας, με τον οποίον και μόνο έχετε συμβατική σχέση.

5. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

5.1 Ο Ιστότοπος περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners ή με άλλον τρόπο σε διαδικτυακούς τόπους των Παρόχων Υπηρεσιών, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους η Marketing Greece δεν ελέγχει. H Marketing Greece σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων, links ή banners. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες. 

5.2 Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι η Marketing Greece προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες ο παρόν Ιστότοπος συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3 Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Marketing Greece δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

5.4 Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου και πολιτική για τα cookies των εν λόγω ιστότοπων και να κρατάτε ένα αντίγραφο αυτών.

6. ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

6.1 Το περιεχόμενο σχολίων που έχουν δημοσιευτεί από εσάς στον Ιστότοπο πρέπει να είναι ακριβές, αληθινό και νόμιμο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ δεν θα πρέπει να παραβιάζει δικαιώματα της Marketing Greece ή τρίτων. 

6.2 Η Marketing Greece δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε σχόλιο αναρτήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε σχόλιο κρίνει ότι παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία. 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1  Οι Όροι Χρήσης, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και όλα τα θέματα που αφορούν τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Marketing Greece (και μέσω αυτού του Ιστότοπου) διέπονται και ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

7.2  Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την Marketing Greece από τη χρήση από εσάς του Ιστότοπου τα δικαστήρια του Δήμου Αθηναίων είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με τους Όρους Χρήσης και τον Ιστότοπο. H αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει επίσης ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινές διαταγές και διενέξεις που πηγάζουν από αδικοπραξία.

7.3  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

7.4  Οι Όροι χρήσης παρέχονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας θα υπερισχύει η ελληνική.

7.5  Τυχόν καθυστέρηση στην άσκηση ή αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος της Marketing Greece σε καμία περίπτωση δεν θα συνεπάγεται ή θα ερμηνεύεται ως παραίτησή της από τον εν λόγω δικαίωμα.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Ιστότοπο.

30.4.2020