Ποιοί Είμαστε

Το discovergreece.com είναι μια διαδραστική πλατφόρμα η οποία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για τη δραστηριοποίηση της Marketing Greece. O διαδικτυακός τόπος προβάλλει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων, ενεργεί ως εργαλείο πωλήσεων, παρέχοντας τη διασύνδεση των προϊόντων με διαδικτυακές μηχανές κρατήσεων, και συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη online κοινοτήτων και εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα προσφέρει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Απεικονίζει ένα μοναδικό και ενιαίο προϊόν για τον ελληνικό τουρισμό.
  • Προσφέρει στους χρήστες μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τους προορισμούς και τις εμπειρίες που μπορούν να βιώσουν στην Ελλάδα.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού του ταξιδιού τους, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αναζήτησης για διαμονή, μεταφορά και περιήγηση.
  • Παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με περισσότερες από μία διαδικτυακές μηχανές κρατήσεων.

Το discovergreece.com είναι σήμερα στον «αέρα» σε Ελληνικά και Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ρωσικά.

Η Marketing Greece Α.Ε. είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, η οποία ιδρύθηκε το 2013 και έχει ως πρωταρχικό στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, στόχος της Marketing Greece Α.Ε. είναι να υποστηρίξει το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ στην προώθηση ενός ανανεωμένου χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων στις αγορές-στόχους. Ταυτόχρονα, μέσω ενός πλάνου πολυεπίπεδης στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, στοχεύει στην ανάδειξη της ανεξερεύνητης πλευράς της χώρας μας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια αγορά τουρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι επιφορτισμένο με τη διοίκηση, τη διαχείριση και την εκπροσώπησή της. Αποτελείται από είκοσι ένα μέλη. Πρόεδρός του είναι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Αντιπρόεδρος ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Τα μέλη είναι αντιπρόσωποι φορέων του τουρισμού ή ειδικοί σε τουριστικά θέματα, μεταξύ των οποίων και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ).

Ο ΣΕΤΕ είναι ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 80,43%, το ΞΕΕ συμμετέχει με ποσοστό 17.6%, ενώ συμμετέχει και η ΕΔΕΕ με ποσοστό 1.97%.