Κατηγορία Επιχείρησης

Πληροφορίες Χρήστη

Οι πληροφορίες που θα αναγράψετε θα αποτελέσουν τα στοιχεία του account σας.

Πληροφορίες επιχείρησης

Οι κάτωθι πληροφορίες αποτελούν στοιχεία τεκμηρίωσης της νομιμότητας της επιχείρησης σας, που είναι προαπαιτούμενο για την εγγραφή σας στον κατάλογο υπηρεσίων. Σε περίπτωση Ομίλου Εταιρειών παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία της κύριας εταιρείας.

Το Discovergreece.com διατηρεί το δικαιώμα της μη αποδοχής εγγραφής επιχειρήσεων / εταιρειών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας, δείτε αναλυτικότερα εδώ.